Завданнями Харківського відділу УГТ є:
— сприяння організації, розвитку, підвищенню ефективності та координації географічних, геоекологічних досліджень, використанню їх результатів, у практиці соціально-економічного розвитку, при вирішенні геоекологічних та інших проблем в Україні в цілому, в Харківській області зокрема;
— залучення членів ХВ УГТ до вивчення природи і суспільства, вирішення наукових і практичних проблем їх взаємодії;
— сприяння здійсненню та підвищенню наукової обґрунтованості заходів раціоналізації природокористування, охорони навколишнього природного середовища, розвитку географічного краєзнавства та туризму;
— популяризація новітніх досягнень географічної науки та суміжних з нею галузей знань у цілях геоекологічного та патріотичного виховання широких верств населення;
— сприяння організації та вдосконаленню викладання географічних та екологічних дисциплін у системі загальної, професійної, середньої та вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
— участь у вивченні, впорядкуванні та впровадженні у широкий вжиток географічної термінології та номенклатури;
— сприяння зміцненню та підвищенню ефективності міжнародних зав’язків географічних і екологічних установ та організацій України;
— представництво у міжнародних географічних і екологічних громадських (неурядових) організаціях;
— організація всебічної допомоги членам ХВ УГТ у підвищенні їх наукової та ділової кваліфікації, захист пріоритетності результатів їх досліджень.

Make a Donation
Paybal button
Become A volunteer